مبین رنجبر » 2013 » دسامبر

بزرگ‌داده:داستان یک ملاقات

نوشته شده توسط مبین رنجبر در ۱۷ آذر ۱۳۹۲

A Story of Big Data:Introduction from Mobin Ranjbar