مبین رنجبر » [گاه‌سوال،شماره 2] جلسات باز چیست ؟

[گاه‌سوال،شماره ۲] جلسات باز چیست ؟

نوشته شده توسط مبین رنجبر در ۱۵ آبان ۱۳۹۲

جلسات باز یک فرهنگ است و به روش خاصی از آموزش متخصصین و شاغلین اطلاق می شود.جلسات باز به جلساتی گفته می شود که با رویکرد گپ دوستانه و دورهمی و در عین حال تخصصی و حرفه ای برگزار می شود.به طوری که متخصصان آن بخش در دوره های زمانی مشخص گردهم می آیند تا به هم یاد دهند و از هم یاد بگیرند.این چنین جلسات با کلاس های آموزشی معمول تفاوت های اساسی دارد.

این جلسات در ایران از جلسات باز نرم افزاری شروع شد و به جلسات باز یا گپ گرافیک،مدیریت و عکاسی هم کشیده شد و شاهد برگزاری این جلسات در شهرهای مختلفی نیز هستیم.

این گاه‌سوال چی هست اصلا؟

دیدگاه‌تان را ارسال کنید ...